ICAO - International Civil Aviation Organization. ICAO kodovi se koriste u kontroli zračnog saobraćaja i u planiranju leta avionskih kompanija. ICAO kod je pokazivač lokacije je četveroslojni alfanumerički kod koji označava pojedinačno svaki aerodrom širom svijeta. Kodove je definirala Organizacija međunarodne civilne avijacije.

Pri samom spomenu riječi simulator letenja, mnogi prvo pomisle da se radio o grafički dobro dizajniranoj računalskoj video igrici, ali nije tako. Za dobar simulator letenja prije svega morate imati iznimno jako kućno računalo ili više njih međusobno povezanih i adekvatan program. Najbolje je kad je taj program certificiran od strane neke od

Ponedjeljak, 28 Kolovoz 2017 16:05

Slova u zrakoplovstvu ili zrakoplovna abeceda

Napisao/la

Zrakoplovna abeceda je fonetska abeceda koje je vrlo praktična za slovkanje riječi i imena preko telefona ili radio veze tako da nema zabune koje je slovo izgovoreno. U avijaciji se koristi od 1955. godine širom svijeta. Piloti je koriste prilikom razgovora s kontrolom letenja za točno slovkanje registracije zrakoplova.

VR PILOTI

Virtualno letenje podrazumjeva sve ono što i pravo realno letenje, samo što se ovo događa u virtualnom računalnom
svijetu gdje su korisnici povezani u jedinstvene internet virtualne mreže. Osobe se na svom račualnom simulatoru
preko internet poslužitelja spajaju na jedinstveni virtualni prostor i u njemu stručno obavljaju ulogu pilota određenog
zrakoplova...

 

PRATITE NAS

              

ADRESA
www.global-video-marketing.com  
 

KONTAKT
Email: info@global-video-marketing.com
Phone: +385 91 5444 260

Copyright (c) 2017 Berislav Hermeščec.