Aerodromi

Aerodromi (1)

ICAO - International Civil Aviation Organization. ICAO kodovi se koriste u kontroli zračnog saobraćaja i u planiranju leta avionskih kompanija. ICAO kod je pokazivač lokacije je četveroslojni alfanumerički kod koji označava pojedinačno svaki aerodrom širom svijeta. Kodove je definirala Organizacija međunarodne civilne avijacije.

VR PILOTI

Virtualno letenje podrazumjeva sve ono što i pravo realno letenje, samo što se ovo događa u virtualnom računalnom
svijetu gdje su korisnici povezani u jedinstvene internet virtualne mreže. Osobe se na svom račualnom simulatoru
preko internet poslužitelja spajaju na jedinstveni virtualni prostor i u njemu stručno obavljaju ulogu pilota određenog
zrakoplova...

 

PRATITE NAS

              

ADRESA
www.global-video-marketing.com  
 

KONTAKT
Email: info@global-video-marketing.com
Phone: +385 91 5444 260

Copyright (c) 2017 Berislav Hermeščec.